Bộ bát đĩa Chỉ Xanh Dương 23 sản phẩm

995,500 

STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG)
1 Chén Cơm 12cm Chỉ Xanh Dương 031219021 Cái 6 1.44
2 D.Lót Chén 15.5cm Chỉ Xanh Dương 041579021 Cái 6 1.14
3 Chén Chấm 9cm Chỉ Xanh Dương 040976021 Cái 6 0.48
Danh mục: Từ khóa: