Bộ bát đĩa 35sp Jas Tứ Qúy Minh Long

1,393,700 

  • 10 chén cơm 031106133: 11cm / 1,8kg
  • 10 Chén nước chấm 040919133 : 9cm / 0.6g
  • 10 Dĩa lót chén cơm  041550133 : 15cm / 1.9kg
  • 02 Dĩa súp 042315133 : 23cm / 0.96kg
  • 02 Dĩa tròn 042513133 : 25cm / 1.36kg
  • 01 Tô cao 072017133 : 20cm / 0.85kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 8,4 kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp