Bộ bát đĩa 35sp Daisy Bóng bay Minh Long

1,446,500 

  • 10 chén cơm 031135312 : 11.5cm / 1.7kg
  • 10 Chén nước chấm 030937312 : 9cm / 0.7kg
  • 10 Dĩa lót chén cơm 041514312 : 15.5cm 1.9kg
  • 02 Dĩa tròn ảo 042621312 : 26cm / 1.28kg
  • 02 Dĩa tròn sâu 042398312 : 23cm / 1.kg
  • 01 Tô trung 072328312 : 23cm / 0.88kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 8,4 kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp