Bộ bát đĩa 30sp Đài Các Chỉ Vàng Minh Long

3,326,400 

  • 06 chén cơm
  • 06 Chén nước chấm
  • 06 Dĩa lót chén cơm
  • 06 Muỗng
  • 02 Dĩa súp: 23cm
  • 02 Dĩa tròn : 22cm
  • 01 Dĩa tròn: 27cm
  • 01 Tô : 26cm
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 8,4 kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp