Bộ bát đĩa 23sp Came Tứ Linh Minh Long

2,300,100 

  • 06 chén cơm 031219074: 12cm / 1.38kg
  • 06 Chén nước chấm 040976074: 9cm / 0.48kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm 041579074: 15cm / 1.2kg
  • 01 Dĩa súp 042361074: 23cm / 0.51kg
  • 01 Dĩa tròn  042060074 : 20cm / 0.31kg
  • 02 Dĩa tròn 042760074 : 27cm / 1.46kg
  • 01 Tô 072019074 : 20cm / 0,93kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 7,1kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp