Bộ bát đĩa 23sp Came Qủa Ngọt Minh Long

1,166,000 

  • 06 chén cơm 031219019: 12cm / 1,2kg
  • 06 Chén nước chấm  040976019: 9cm / 0.6kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm  041579019: 15.5cm / 0.9kg
  • 01 Dĩa súp 042361019: 23cm / 0.4kg
  • 01 Dĩa tròn 042060019 : 20cm / 0.3kg
  • 02 Dĩa tròn 042760019 : 27cm / 1.2kg
  • 01 Tô 072019019 : 20cm / 0,95kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 7,1kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp