Bộ bát đĩa 23sp Came Quả Chanh Minh Long

1,166,000 

  • 06 chén cơm 031219194: 12cm / 1.44kg
  • 06 Chén nước chấm  040976194: 9cm / 0.48kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm  041579194: 15.5cm /1.44kg
  • 01 Dĩa súp 042361194: 23cm / 0.51kg
  • 01 Dĩa tròn 042060194 : 20cm / 0.31kg
  • 02 Dĩa tròn 042760194 : 27cm / 1.28kg
  • 01 Tô 072019194 : 20cm / 0,85kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 7,1kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp