Bộ bát đĩa 23sp Came Lá Xanh Minh Long

1,334,300 

  • 06 chén cơm 031219193: 12cm / 1.44kg
  • 06 Chén nước chấm  040976193: 9cm / 0.48kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm  041579193: 15.5cm /1.44kg
  • 01 Dĩa súp 042361193: 23cm / 0.51kg
  • 01 Dĩa tròn 042060193 : 20cm / 0.31kg
  • 02 Dĩa tròn 042760193 : 27cm / 1.28kg
  • 01 Tô 072019193 : 20cm / 0,85kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 7,1kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp