Bộ bát đĩa 23sp Came Kết Duyên Minh Long

2,087,800 

  • 06 chén cơm 031219134: 12cm / 1.2kg
  • 06 Chén nước chấm 040976134: 9cm / 0.6kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm  041579134: 15cm / 0.9kg
  • 01 Dĩa súp 042361134: 23cm / 0.4kg
  • 01 Dĩa tròn  042060134 : 20cm / 0.3kg
  • 02 Dĩa tròn 042760134 : 27cm / 1.2kg
  • 01 Tô 072019134 : 20cm / 0,95kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 7,1kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp