Bộ bát đĩa 22sp Jas Vinh Quy Minh Long

867,900 

  • 06 chén cơm 031106197: 11cm / 1,2kg
  • 06 Chén nước chấm 040919197: 9cm / 0.36kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm 041550197: 15cm / 1.14kg
  • 01 Dĩa súp  042315197: 23cm / 0.47kg
  • 01 Dĩa tròn 042213197 : 22cm / 0.42kg
  • 01 Dĩa tròn 042513197 : 25cm / 0.7kg
  • 01 Tô 072005197 : 20cm / 0,64kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 5.5kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp