Bộ bát đĩa 22sp Jas Tứ Qúy Minh Long

921,800 

  • 06 chén cơm 031106133: 11cm / 1,08kg
  • 06 Chén nước chấm 040919133: 9cm / 0.36kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm 041550133: 15cm / 1.08kg
  • 01 Dĩa súp 042315133: 23cm / 0.46kg
  • 01 Dĩa tròn 042213133 : 22cm / 0.4kg
  • 01 Dĩa tròn  042513133 : 25cm / 0.68kg
  • 01 Tô 072005139 : 20cm / 0,68kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 5.5kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp