Bộ bát đĩa 22sp Jas Tích Tuyết Thảo Minh Long

921,800 

  • 06 chén cơm 031106314: 11cm / 1,08kg
  • 06 Chén nước chấm 040919314: 9cm / 0.48kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm 041550314: 15cm / 1.14kg
  • 01 Dĩa súp 042315314: 23cm / 0.56kg
  • 01 Dĩa tròn 042213314 : 22cm / 0.48kg
  • 01 Dĩa tròn 042513314 : 25cm / 0.72kg
  • 01 Tô 072005314 : 20cm / 0,6kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 5.5kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp