Bộ bát đĩa 22sp Jas Tích Tuyết Thảo Minh Long

921,800