Bộ bát đĩa 22sp Jas Phúc Lộc Thọ Minh Long

921,800 

  • 06 chén cơm 031106139: 11cm / 1,14kg
  • 06 Chén nước chấm 040919139: 9cm / 0.42kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm 041550139: 15cm / 1,08kg
  • 01 Dĩa súp  042315139: 23cm / 0.48kg
  • 01 Dĩa tròn 042213139 : 22cm / 0.44kg
  • 01 Dĩa tròn 042513139 : 25cm / 0.68kg
  • 01 Tô 072005139 : 20cm / 0,64kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 5.5kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp