Bộ bát đĩa 22sp Jas Lộc Xuân Minh Long

683,100 

  • 06 chén cơm 031106175: 11cm / 1,08kg
  • 06 Chén nước chấm 040919175: 9cm / 0.36kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm 041550175: 15cm / 1.08kg
  • 01 Dĩa súp  042315175: 23cm / 0.46kg
  • 01 Dĩa tròn 042013175 : 20cm / 0.35kg
  • 01 Dĩa tròn 042513175 : 25cm / 0.68kg
  • 01 Tô 072017175 : 20cm / 0,68kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 5.5kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp