Bộ bát đĩa 22sp Jas Hoa May Mắn Minh Long

894,300 

  • 06 chén cơm 031106216: 11cm / 1,2kg
  • 06 Chén nước chấm 040919216: 9cm / 0.36kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm 041550216: 15cm / 1.2kg
  • 01 Dĩa súp 042315216: 23cm / 0.5kg
  • 01 Dĩa tròn 042213216 : 22cm / 0.42kg
  • 01 Dĩa tròn 042513216 : 25cm / 0.6kg
  • 01 Tô 072005216 : 20cm / 0,58kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 5.5kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp