Bộ bát đĩa 22sp Jas Chim Lạc Minh Long

828,300 

  • 06 chén cơm 031106001: 11cm / 1,14kg
  • 06 Chén nước chấm 040919001: 9cm / 0.39kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm 041550001: 15cm / 1.11kg
  • 01 Dĩa súp 042315001: 23cm / 0.47kg
  • 01 Dĩa tròn 042213001 : 22cm / 0.42kg
  • 01 Dĩa tròn 042513001 : 25cm / 0.68kg
  • 01 Tô 072005001 : 20cm / 0,65kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 5.5kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp