Bộ bát đĩa 22sp Daisy Sắc Xuân Minh Long

986,701 

  • 06 chén cơm 031135398 : 11cm / 1,02kg
  • 06 Chén nước chấm 030937398 : 9cm / 0.42kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm 041514398 : 15.5cm / 1,14kg
  • 01 Dĩa tròn ảo 042221398 : 22cm / 0.42kg
  • 01 Dĩa tròn ảo 042621398 : 26cm / 0.64kg
  • 01 Dĩa tròn sâu 042398398 : 23cm / 0.5kg
  • 01 Tô trung 072028398 : 20cm / 0.62kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 5,5 kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp