Bộ bát đĩa 22sp Daisy IFP Hoàng Mai Minh Long

764,500 

  • 06 chén cơm : 11cm
  • 06 Chén nước chấm : 9cm
  • 06 Dĩa lót chén cơm : 15.5cm
  • 01 Dĩa tròn ảo : 22cm
  • 01 Dĩa tròn ảo : 26cm
  • 01 Dĩa tròn sâu : 23cm
  • 01 Tô trung : 20cm
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp