Bộ bát đĩa 22sp Daisy Hồng Mai Minh Long

820,600 

  • 06 chén cơm 031135349 : 11cm / 1,08kg
  • 06 Chén nước chấm 030937349 : 9cm / 0.48kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm 041514349 : 15.5cm / 1,14kg
  • 01 Dĩa tròn ảo 042221349 : 22cm / 0.48kg
  • 01 Dĩa tròn ảo 042621349 : 26cm / 0.72kg
  • 01 Dĩa tròn sâu 042398349 : 23cm / 0.56kg
  • 01 Tô trung 072028349 : 20cm / 0.6kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 5,5 kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp