Bộ bát đĩa 22sp Daisy Cỏ Tím Minh Long

820,600 

  • 06 chén cơm 031135267 : 11.5cm / 1,08kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm 041514000 : 15.5cm / 1,14kg
  • 06 Chén chấm 030937267 : 9cm / 0,48kg
  • 01 Dĩa tròn ảo 042221267 : 22cm / 0,48kg
  • 01 Dĩa tròn ảo 042621267 : 26cm / 0,72kg
  • 01 Dĩa tròn sâu 042398267 : 23cm / 0.56kg
  • 01 Tô trung 072028267 : 20cm / 0.6kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 5,5kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp