Bộ bát đĩa 22sp Daisy Bóng Bay Minh Long

929,500 

  • 06 chén cơm 031135312 : 11cm / 1,14kg
  • 06 Chén nước chấm 030937312 : 9cm / 0.48kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm 041514312 : 15.5cm / 1,2kg
  • 01 Dĩa tròn ảo 042221312 : 22cm / 0.47kg
  • 01 Dĩa tròn ảo 042621312 : 26cm / 0.54kg
  • 01 Dĩa tròn sâu 042398312 : 23cm / 0.7kg
  • 01 Tô trung 072028312 : 20cm / 0.6kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 5,5 kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp