Bộ Bát Đĩa 18sp Tích Tuyết Thảo Minh Long

488,400 

  • 06 Chén cơm Tích Tuyết Thảo 031106314: 11cm / 1,2kg
  • 06 Chén nước chấm Tích tuyết thảo 040919314: 9cm / 0,42kg
  • 06 Dĩa lót chén cơm Tích tuyết thảo 041550314: 15cm
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp