Bộ bát đĩa 14sp Sen IFP Chỉ Bạch Kim Minh Long

1,171,500