Bộ bát đĩa 14sp Mẫu đơn IFP Việt Quất Minh Long

1,100,000 

  • 06 chén cơm: 11.5cm
  • 01 Dĩa tròn: 22cm
  • 01 Dĩa tròn: 27cm
  • 01 Dĩa tròn: 25cm
  • 04 Tô: 14cm
  • 01 Tô: 20cm
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp