Bộ bát đĩa 14sp Daisy IFP Hoàng Mai Minh Long

781,000 

  • 06 chén cơm : 12cm
  • 01 Dĩa tròn ảo : 20cm
  • 01 Dĩa tròn ảo : 27cm
  • 01 Dĩa súp : 23cm
  • 04 Tô : 14cm
  • 01 Tô : 20cm
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp