Bộ bát đĩa 09sp Jas Vinh Quy Minh Long

532,400 

  • 06 chén cơm 031106197 : 11cm / 1.14kg
  • 01 Dĩa súp 042315197 : 23cm / 0.48kg
  • 01 Dĩa tròn 042513197 : 25cm / 0.68kg
  • 01 Tô 072005197 : 20cm / 0.62kg
  • Cân nặng 01 bộ (bao gồm hộp) : 3.5kg
  • Quy cách đóng gói bộ : 1 hộp