Bình trà vòi lên 0.7 L nắp Jasmine Ly’s trắng ngà

133,100 

Bình trà vòi lên 0.7 L + nắp Jasmine Ly’s trắng ngà


010791000

/


Gốm sứ Minh Long,
Gốm sứ khác