Bình trà vòi lên 0.7 L nắp Jasmine Ly’s trắng ngà

133,100