Bình trà 0.7 L nắp Jasmine Ly’s trắng ngà

152,900 

Bình trà 0.7 L + nắp Jasmine Ly’s trắng ngà


010794000

/


Gốm sứ Minh Long,
Gốm sứ khác