Bình nước tương nắp Jasmine Ly’s trắng ngà

42,900