[Mua Thêm] – Sản Phẩm Gốm Sứ Minh Long đặt mua lẻ không theo bộ như: ấm trà, tách trà, tách cafe, ca,dĩa, chén, muỗng, bát, tô, dĩa, sản phẩm trắng ngà, bát đĩa nhà hàng, tô phở…